En cas de reserves individuals:

  • si la cancel·lació es realitza amb més de 7 dies d’antelació, es tornarà l’import en la seva totalitat, excepte que el client desitgi aplicar-ho a una pròxima reserva.
  • en el cas de cancel·lar amb menos de 7 dies, però més de 72 hores abans, s’aplicarà una penalització del 50% de l’import de la reserva.
  • en el cas de cancel·lar la reserva en menys de 72 hores a la data d’arribada o no aperèixer (no show) s’efecturarà el càrrec total de l’estada.

En el cas de grups o banquets:

  • en cas de cancel·lació, les quantitats abonades no es tornaran sota cap concepte.